Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony informacji poufnych dotyczących danych osobowych Użytkowników, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep internetowy www.ambasadapiekna.com.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.3 Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

2. Administrator Danych Osobowych

2.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego www.manufakturamuch.pl Sprzedawca, tj. Father & Son sp. z o.o., Jasna 5/29, 63-604 Baranów, zwany dalej Administratorem.

 

3. Dane osobowe i zasady ich gromadzenia, przetwarzania i udostępniania

3.1 Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

3.2 Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

- podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail) – rejestracja w Sklepie umożliwia dostęp do lepszych warunków zakupu (zniżki, rabaty, promocje sezonowe)

- przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),

- przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

Usługodawca gromadzi także dane o adresie IP Użytkowników w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów.

3.3 Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następującym zakresie:

- świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika oraz wszelkich usług z tym związanych w Sklepie - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- realizacji umowy kupna sprzedaży - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.4 Przeglądanie Sklepu nie wymaga podawania danych osobowych, lecz może się wiązać z korzystaniem z plików Cookies, w zależności od ustawień, jakich dokonał Użytkownik. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem świadczenia Usług w ramach Sklepu, z wyłączeniem przeglądania jego treści. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego www.manufakturamuch.pl.

3.5 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów, podmiotom świadczącym usługi księgowości na rzecz Sprzedawcy, . Dane osobowe Użytkowników (w tym ich adresy e-mail) mogą być także ujawniane przez Sprzedawcę podmiotowi DreamCommerce (właściciel platformy Shoper, na której zbudowany jest sklep www.ambasadapiekna.com) w związku z prowadzeniem Sklepu przez Sprzedawcę, w tym w związku z wykonywaniem przez DreamCommerce na rzecz Sprzedawcy czynności wynikających z umowy pomiędzy Sprzedawcą a DreamCommerce, umożliwiającej Sprzedawcy korzystanie z narzędzi służących do prowadzenia Sklepu.

3.6 Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

3.7 W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych. Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.8 Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.9 Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył Regulamin Sklepu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich danych osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła lub skontaktowaniu się z obsługą Sklepu.

 

4 Ciasteczka (cookies)

4.1 Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików zasadniczo nie wyłącza możliwości korzystania ze Sklepu ale może je nieco utrudnić.

 

5. Kontakt:

Father & Son Sp. z o.o.

Jasna 5/29

63-604 Baranów

 

obsługa wysyłek i odbiór osobisty:

ul. Listopadowa 22/2

60-153 Poznań

tel. 691 967 182

e-mail: kontakt@manufakturamuch.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl